చాలా సంవత్సరాలుగా, అనలాగ్ వినికిడి పరికరాలు మాత్రమే మీరు పొందగలవు. నేడు, అనలాగ్ పరికరాలు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి మరియు వినియోగదారులకు అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి.

అనలాగ్ వినికిడి పరికరాలు స్పీకర్ వరకు కట్టిపడేసిన మైక్రోఫోన్‌కు సమానమైన రీతిలో పనిచేస్తాయి. వినికిడి చికిత్స వెలుపల ధ్వనిని తీస్తుంది, దాన్ని విస్తరిస్తుంది మరియు అదే శబ్దాన్ని బిగ్గరగా వాల్యూమ్‌లో అందిస్తుంది. డిజిటల్ వినికిడి పరికరాల మాదిరిగా కాకుండా, అనలాగ్ వినికిడి పరికరాలు అన్ని ధ్వనిని సమానంగా పెంచుతాయి. వారు ముందుభాగం మరియు నేపథ్య శబ్దాన్ని వేరు చేయలేరు లేదా కొన్ని రకాల ధ్వనిని వేరుచేయలేరు.

అనేక అనలాగ్ వినికిడి పరికరాలు ఇప్పటికీ ప్రోగ్రామబుల్, మరియు విభిన్న పరిసరాల కోసం బహుళ లిజనింగ్ మోడ్‌లను కూడా అందిస్తున్నాయి. కొంతమంది అనలాగ్ వినికిడి పరికరాలు “వెచ్చగా” అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే ధ్వని డిజిటల్‌గా ప్రాసెస్ చేయబడలేదు.

అనలాగ్ వినికిడి పరికరాల యొక్క ఇతర ప్రయోజనాలు:

సగటున తక్కువ ధరలు
ఒకే అవుట్పుట్ వాల్యూమ్‌లో ఎక్కువ కాలం బ్యాటరీ జీవితం
ఏర్పాటు సులభం

అన్ని 8 ఫలించాయి

సైడ్‌బార్ చూపించు